Eleos savjetovanje

OHSAS 18001– Sigurnost i zaštita na radu

Norma OHSAS 18001 omogućava organizacijama upravljanje rizicima koji se javljaju u dnevnom poslovanju i poboljšanje učinkovitosti. Pruža smjernice za procjenu zdravlja i učinkovitije upravljanje aspektima zdravlja i zaštite na radu istovremeno vodeći računa o pomnoj brizi za sprječavanje nezgoda, smanjenje rizika i dobrobit vaših zaposlenika.

Certifikat OHSAS 18001 dokazuje da Vaš sustav upravljanja unutar tvrtke osiguravaproaktivnu zaštitu zdravlja i sigurnost Vaše radne snage te pokazuje usklađenost Vašeg sustava sa standardima najbolje prakse.

OHSAS 18001 je u velikoj mjeri usklađen sa strukturom ISO 14001 te se temelji na konceptima stalnog poboljšanja i usklađenosti s propisima.

Zašto OHSAS 18001?

  • Promiče sigurnu i zdravu radnu okolinu na način da postavlja okvir koji organizaciji omogućava konzistentno identificiranje i kontrolu zdravstvenih i sigurnosnih rizika, pomaže sukladnost s propisima i ukupnu učinkovitost
  • Poboljšava sigurnost zaposlenika i kvalitetu radnog okoliša
  • Poboljšava učinkovitost unutrašnjih aktivnosti
  • Poboljšava usklađenost s važećim zakonskim zahtjevima
  • Ukazuje na visoku razinu zaštite zdravlja i zaštite na radu prilikom sudjelovanja na međunarodnim natječajima
  • Poboljšava pouzdanost Vašeg unutarnjeg rada kako biste zadovoljili zahtjeve kupaca i zahtjeve za sigurnoš