Eleos savjetovanje

ISO 22000 – Upravljanje sigurnošću hrane

ISO 22000 je norma koja pokazuje predanost u procesu sigurnosti hrane i zadovoljstva korisnika. Pomaže učinkovito zaštititi Vašu trgovačku marku i ugled poduzeća te stvara povjerenje kod klijenata.

ISO 22000 koristan je za sve koji su posredno i neposredno uključeni u lanac prehrane, odnosno sve koji su uključeni u proizvodnju, preradu, obradu, distribuciju, skladištenje i rukovanje bilo kojom vrstom hrane i svim namirnicama. Također, uključuje organizacije koje proizvode materijale koji će prije ili kasnije doći u doticaj s hranom ili namirnicama.

Zahvaljujući ovoj normi, moguće je analizirati potencijalne opasnosti, identificirati, određivati i pratiti kritične kontrolne točke, odrediti korektivne radnje, voditi zapise i kontrolirati cijeli proces.

Zašto ISO 22000?

  • Mogućnost boljeg plasmana proizvoda na međunarodno tržište
  • Osiguranje da Vaši proizvodi ne uzrokuju posljedice štetne za zdravlje
  • Interaktivnost komunikacije duž cijelog dobavljačkog lanca
  • Usklađenost s dobrovoljnim normama i zakonskim zahtjevima sigurnosti
  • Osigurava postupanje u skladu sa svim zakonima o sigurnosti hrane te smanjuje rizik za dobivanje kazni
  • Sukladnost načelima HACCP-a

ISO 22000 i HACCP

ISO 22000 koristi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). HACCP predstavlja sustav upravljanja sigurnošću hrane i njezine pripreme, čime stvarate povjerenje klijenata. Ujedinjuje sve čimbenike važne za pripremu zdrave hrane te identificira sve potencijalne opasnosti za zdravlje koje se pojavljuju u namirnicama.
HACCP postavlja zahtjeve za uspostavu i održavanje cjelovitog sustava upravljanja sigurnošću hrane. Plan implementacije HACCP-a sadrži minimalno: analizu opasnosti, identifikaciju ključnih kontrolnih točaka, određivanje kritičnih granica, uspostavljanje korektivnih radnji i vođenje zapisa.

ISO 22000 olakšava poduzećima realizaciju HACCP plana u jedinstvenoj, integriranoj strategiji upravljanja sigurnošću hrane.