Eleos savjetovanje

ISO 14001 – OKOLIŠ

ISO 14001 predstavlja međunarodni standard za upravljanje okolišem. Sustavom upravljanja okolišem tvrtka osigurava da su svi utjecaji na okoliš u tvrtki identificirani, nadzirani i usklađeni sa zakonskom regulativomRaznim mehanizmima kroz vrijeme negativni utjecaji se ublažuju ili potpuno uklanjaju.

Iskustva u primjeni sustava upravljanja okolišem potvrđuju kako je to odličan okvir za inovativni razvoj baziran na ideji zaštite okoliša, sprječavanja onečišćenja ili zaštite prirodnih resursa.

Certifikacijom sustava upravljanja okolišem organizacija definira ciljeve upravljanja okolišem, politiku upravljanja okolišem, ključne aspekte okoliša i povezane programe te način usklađivanja sa postojećom zakonskom regulativom vezano uz zaštitu okoliša.

Zašto ISO 14001?

  • Stvaranje sigurnosti za kupce, investitore, javnost i zajednicu pokazivanjem svog opredjeljenja za okoliš
  • Smanjenje incidenata koji utječu na stabilnost
  • Poboljšanje imidža i konkurentnosti
  • Ušteda troškova kao posljedica sustavnog i proaktivnog razmišljanja i djelovanja
  • Pomoć za dobivanje dozvola i autorizacija za lokalna tržišta
  • Bolja organizacija zaštite okoliša u praksi
  • Zakonsko osiguranje putem sustavne identifikacije i procjene zakona i ograničenja