Eleos savjetovanje

Novosti

Otvoreni natječaj za izgradnju proizvodnih kapaciteta i ulaganja u opremu

Iz Europskog fonda za regionalni razvoj poduzetnicima su na raspolaganju ukupno 1,13 milijardi kuna bespovratnih sredstava: 760.000.000 kuna za natječaj „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“ odnosno 357.200.000 kuna na natječaju „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“.

Cilj natječaja je razvoj malog i srednjeg poduzetništva, razvoj novih kompetencija i stvaranje radnih mjesta. Namjena je poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

 

Vrste iznos i intenzitet potpora

500.000 kuna – 15.000.000 kuna

 

Korisnici

Mikro, malo ili srednje poduzeće

 

Prihvatljive aktivnosti

1. Ulaganje u materijalnu  imovinu (gradnja i rekonstrukcija zgrada, strojevi, oprema, alati …)

2. Ulaganje u nematerijalnu imovinu (patenti, autorska prava)

3. Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti

4. Sudjelovanje na sajmovima

5. Usavršavanje

 

Rok za podnošenje projektne prijave do iskorištenja sredstava.

Više detalja možete pronaći ovdje