Eleos savjetovanje

Certifikacija proizvoda – FSC CoC

(Forrest Stewardship Council – „Chain Of Custody“)

FSC „Chain of custody“ predstavlja sustav koji povezuje praksu i proizvode odgovornih šumarskih poslovodstva s potrošačima. FSC „Chain of custody“ tvrtke mogu prikazati svoju obvezu upravljanja šumama s aspekta zaštite okoliša i sociološke odgovornosti te označavaju svoje proizvode sa FSC logotipom.

Cilj je programa FSC da se promovira ekološki odgovorno, društveno korisno i ekonomski održivo gospodarenje u šumama u svijetu na način da se ustanovi općepoznati standard koji će se priznati i poštivati putem Principa odgovornog šumarstva.

Osnovni cilj izdavanja FSC certifikata jeosiguravanje održivog razvoja u gospodarenju šumama s idejom da će potrošači radije kupovati, makar platili i više, proizvode koji potiču iz šuma kojima se potrajno gospodari na održiv način, nego proizvode čije porijeklo nije dokazano. Ideja je utemeljena na porastu ekološke svijesti kod potrošača osobito u razvijenijim zemljama svijeta, Europi i SAD-u.

Proizvodi koji nose FSC znak prolaze kroz nekoliko stadija između šume i krajnjeg korisnika i nekoliko puta promjene vlasnika. Svi vlasnici u proizvodnom lancu moraju biti nositelji FSC certifikata kako bi se osigurao neprekinuti lanac brige za održivi razvoj šumskih resursa.
Što je FSC?

Vijeće za nadzor šuma (The Forest Stewardship Council – FSC) je međunarodno tijelo koje pojedinim organizacijama daje dozvolu za izdavanje certifikata i time garantira za autentičnost njihovih nalaza. FSC je osnovan 1993. uz potporu glavnih ekoloških nevladinih udruga kao što su World Wildlife Fund, Friends of the Earth i Greenpeace.

Naši klijenti na području certifikacije FSC-a su:

  • Pilane
  • Proizvođači namještaja
  • Proizvođači parketa
  • Brokeri
  • Tiskare
  • Proizvođači i distributeri papira
  • Dobavljači uredske opreme i materijala