Eleos savjetovanje

Novosti

Vlada usvojila Poduzetnički impuls 2015. vrijedan 4,4 milijarde kuna

Fond za zaštitu okoliša objavio je javni poziv za dodjelu nepovratnih sredstava za energetske preglede zgrada i građevina i uvođenje sustava gospodarenja (upravljanja) energijom u skladu sa normom HRN EN  ISO 50001 u velikim poduzećima.

 

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva subvencije velikim poduzećima u iznosima do 80, 60 ili 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda.

Dodijeljena sredstva Fonda mogu iznositi najviše do 50.000,00 kuna po zahtjevu podnesenom na ovaj Javni poziv. Za uvođenje sustava gospodarenja (upravljanja) energijom u skladu s normom HRN EN ISO 50001 sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskoristivosti sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

 

Sve potrebne informacije i uvjeti za prijavu nalaze se na sljedećem linku: http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/EnU%206.pdf